Maalox tbl.mnd.40 x 400 mg/400 mg

Kód: 850307
Neohodnotené
€6,84 €6,22 bez DPH
Skladom (1 ks)

Detailné informácie

Rýchla doprava
Rýchla doprava
Doručenie už od 48 hodín.
S nami ušetríte
S nami ušetríte
Ceny ktoré prebijú konkurenciu.
Zľavy každý týždeň
Zľavy každý týždeň
Neustále pridávame nové zľavy. Aktuálne Vám ponúkame niekoľko % zľavy na celý sortiment

Podrobný popis

Maalox žuvacie tablety hydroxid horečnatý hydroxid hlinitý (algeldrát)\n\nPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie\n\nVždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.\n\n Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.\n Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.\n Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.\n Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 10 dní, musíte sa obrátiť na lekára. Pozri časť 4.\n\nV tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Maalox a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Maalox 3. Ako užívať Maalox 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Maalox 6. Obsah balenia a ďalšie informácie ‌1. Čo je Maalox a na čo sa používa\n\nMaalox je liek proti nadmernej kyslosti žalúdkovej šťavy (antacidum). Obsahuje liečivá, ktoré svojím silným neutralizačným účinkom na kyselinu chlorovodíkovú, zodpovednú za kyslosť žalúdkového obsahu, túto kyslosť znižujú.\n\nTento liek sa indikuje dospelým pacientom a deťom nad 15 rokov na pálenie záhy a pri prenikaní kyslého žalúdkového obsahu späť do pažeráka (gastroezofageálny reflux).\n\nAk sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 10 dní, musíte sa obrátiť na lekára. ‌2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Maalox\n\nNeužívajte Maalox\n\n ak ste alergický na ktorúkoľvek zložku lieku a pri závažnom ochorení obličiek.\n ak trpíte neznášanlivosťou fruktózy (vzhľadom na prítomnosť sorbitolu a sacharózy), glukózovou alebo galaktózovou poruchou vstrebávania a trávenia alebo akýmkoľvek sacharázo-izomaltázovým nedostatkom.\n\nUpozornenia a opatrenia\n\nBez odporúčania lekára neužívajte liek:\n\n ak vaše ťažkosti súvisia s úbytkom hmotnosti,\n ak máte problémy pri prehĺtaní alebo pretrvávajúcu žalúdkovú nepohodu,\n ak sa ťažkosti tráviaceho traktu vyskytli po prvýkrát alebo sa nedávno zmenili,\n ak trpíte ochorením obličiek.\n\nAk máte vyšší vek, poškodenú funkciu obličiek, poruchy vyprázdňovania čriev (hnačka, zápcha, zúženie hrubého čreva) alebo poruchy hladín fosforu a horčíka v krvi, môžete tento liek užívať len na základe výslovného odporúčania lekára.\n\nU pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sú plazmatické hladiny hliníka a horčíka zvýšené. Dlhodobé vystavovanie vysokým dávkam solí hliníka a horčíka môže u nich spôsobiť nezápalové ochorenie mozgu (encefalopatiu), úbytok duševných funkcií a schopností (demenciu), chudokrvnosť (mikrocytárnu anémiu) alebo zhoršenie dialýzou vyvolaného ochorenia kostí (osteomalácie).\n\nU pacientov so zlyhaním obličiek je nutné sa vyhnúť dlhodobému užívaniu antacíd.\n\nV prípade dlhodobého užívania tohto lieku alebo u pacientov s rizikom nedostatku fosfátov v tele (pri diéte s obmedzením príjmu fosforu) je nutné požiadať o radu lekára.\n\nPre pacientov s porfýriou, ktorí sa podrobujú hemodialýze, môže byť hydroxid hliníka nebezpečný.\n\nU dlhodobo dialyzovaných pacientov alebo pri dlhodobej liečbe obličiek treba zohľadniť obsah hliníka.\n\nIné lieky a Maalox\n\nAk užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.\n\nÚčinky lieku Maalox a iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Maalox môže znižovať vstrebávanie veľkej väčšiny súčasne užívaných liekov, ku ktorým patriaH2 antagonisty, atenolol, cefdinir, cefpodoxim, chlorochín, cyklíny, diflunisal, digoxín, bisfosfonáty, etambutol, fluorochinolóny, sodná soľ fluóru, glukokortikoidy, indometacín, izoniazid, ketokonazol, levotyroxín, linkozamidy, metoprolol, fenotiazínové neuroleptiká, penicilamín, propranolol, rosuvastatín, soli železa. Preto je vhodné dodržiavať medzi dávkou Maaloxu a ďalších liekov časový odstup najmenej 2 hodiny (pri fluorochinolónoch 4 hodiny).\n\nPri súbežnom užívaní tohto lieku s polystyrénsulfonátom (kayexalátom, používa sa pri liečbe zvýšenej hladiny draslíka v krvi) sa odporúča opatrnosť, je potrebné poradiť sa s lekárom.\n\nSúčasné užívanie hydroxidu hliníka a citrátov môže zapríčiniť zvýšenú hladinu hliníka najmä u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek.\n\nSúčasné užívanie Maaloxu s chinidínom môže zvýšiť sérovú hladinu chinidínu a môže viesť k predávkovaniu chinidínom.\n\nMaalox a jedlo a nápoje\n\nNie je vhodné zapíjať liek nápojmi z citrusových plodov.\n\nTehotenstvo a dojčenie\n\nAk ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.\n\nAk sa tento liek užíva v odporúčaných dávkách, možno počas liečby v dojčení pokračovať.\n\nVedenie vozidla a obsluha strojov\n\nMaalox nemá žiadny známy účinok na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.\n\nDôležité informácie o niektorých zložkách Maalox\n\nMaalox obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.\n\nMaalox obsahuje tiež sacharózu. Ak máte cukrovku, musíte byť pri užívaní tohto lieku opatrní. ‌3. Ako užívať Maalox\n\nLiek sa užíva ústami. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Keď lekár neurčí inak, užívajú dospelí a deti nad 15 rokov:\n\n 1 až 2 tablety na cmúľanie alebo žuvanie pri pálení záhy alebo refluxe.\n Maximálne možno užiť 6 dávok denne.\n\nDenná dávka nesmie presiahnuť 12 tabliet denne.\n\nAk užijete viac Maaloxu, ako máte\n\nPri predávkovaní alebo pri náhodnom požití lieku sa poraďte s lekárom. K príznakom predávkovania patrí hnačka, bolesť brucha, vracanie. ‌4. Možné vedľajšie účinky\n\nTak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.\n\nLiek sa obvykle dobre znáša, ale s frekvenciou výskytu menej často (u menej ako 1 zo 100, ale u viac ako u 1 z 1 000 používateľov) sa zaznamenali poruchy vyprázdňovania ako zápcha alebo hnačka. Pri prekročení odporúčaného dávkovania sa môžu tieto ťažkosti stupňovať.\n\nBoli hlásené príznaky precitlivenosti vo forme svrbenia, žihľavky, angioedému (opuch) a anafylaktické reakcie. Ich frekvenciu výskytu nemožno určiť z dostupných údajov.\n\nZaznamenali sa aj tieto prípady, ktorých frekvenciu výskytu nemožno určiť z dostupných údajov: zvýšená koncentrácia horčíka alebo hliníka v sére, pokles fosfátov v sére (hypofosfatémia).\n\nDlhodobé užívanie alebo užívanie vysokých či dokonca aj normálnych dávok tohto lieku môže viesť u pacientov s diétou s obmedzením príjmu fosforu k zvýšenej kostnej resorpcii (odbúravanie kostí), zvýšenému vylučovaniu vápnika do moču, osteomalácii (mäknutie kostí) .\n\nHlásenie vedľajších účinkov\n\nAk sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. ‌5. Ako uchovávať Maalox\n\nUchovávajte na suchom mieste pri teplote 15 až 25 °C.\n\nTento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.\n\nNepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.\n\nNevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie\n\nČo Maalox obsahuje\n\n Liečivá: hydroxid horečnatý 400 mg, hydroxid hlinitý 400 mg v jednej žuvacej tablete.\n Ďalšie zložky sú: manitol, sorbitol, sodná soľ sacharínu, sacharóza s kukuričným škrobom, mätová esencia, magnéziumstearát, sacharóza.\n\nAko vyzerá Maalox a obsah balenia\n\nBiele, ploché žuvacie tablety s hranami s priemerom 16 mm, označené na obidvoch stranách Mx.\n\nPapierová škatuľka obsahuje 40 žuvacích tabliet.\n\nDržiteľ rozhodnutia o registrácii sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Dodatočné parametre

Kategória: Zdravie
Exspirácia produktu: 2026-06-30
Šarža: 3U003
B - kód: B00216226
ŠÚKL kód: C96854
ID karty: 3018

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: