Olynth 0,1% aer.nao.1 x 10 ml

Kód: 861078
Neohodnotené
€5,22 €4,75 bez DPH
Skladom (>5 ks)

Detailné informácie

Rýchla doprava
Rýchla doprava
Doručenie už od 48 hodín.
S nami ušetríte
S nami ušetríte
Ceny ktoré prebijú konkurenciu.
Zľavy každý týždeň
Zľavy každý týždeň
Neustále pridávame nové zľavy. Aktuálne Vám ponúkame niekoľko % zľavy na celý sortiment

Podrobný popis

OLYNTH 0,1 % (xylometazolini hydrochloridum) nosová roztoková aerodisperzia\n\nPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.\n\nVždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.\n\n Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.\n Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.\n Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.\n Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.\n\nV tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:   ‌1. Čo je Olynth 0,1 % a na čo sa používa     ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Olynth 0,1 %     ‌3. Ako používať Olynth 0,1 %     ‌4. Možné vedľajšie účinky     ‌5. Ako uchovávať Olynth 0,1 %     ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie   1. Čo je Olynth 0,1 % a na čo sa používa\n\nLiečivo lieku Olynth 0,1 %, xylometazolini hydrochloridum, vyvoláva v mieste svojho účinku stiahnutie ciev, a tým znižuje opuch sliznice a následne uľahčuje dýchanie cez nos a zlepšuje uvoľnenie hlienov.\n\nNástup účinku sa obvykle dostaví o 5 – 10 minút.\n\nLiek Olynth 0,1 % je určený na zníženie opuchu sliznice nosa pri akútnej nádche, pri nadmernej tvorbe hlienu spôsobeného vazomotorickou nádchou a pri alergickej nádche.\n\nLiek Olynth 0,1 % je taktiež určený na urýchlenie uvoľnenia hlienu pri zápale prinosových dutín a pri zápale sluchovej trubice spojenom s nádchou.\n\nLiek je určený dospelým a deťom od 6 rokov.\n\nAk sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Olynth 0,1 %\n\nNepoužívajte Olynth 0,1 % - ak ste alergický/á (precitlivený/á) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).\n\nUpozornenia a opatrenia\n\nPredtým, ako začnete používať Olynth 0,1 %, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika: § ak ste liečení niektorými liekmi proti depresii (inhibítory monoaminooxidázy) alebo inými liekmi s možným zvýšením krvného tlaku, § ak máte zvýšený vnútroočný tlak, najmä ak máte zelený zákal (glaukóm) s úzkym uhlom, § ak máte závažnú chorobu obehového systému (napr. ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak), § ak máte feochromocytóm (nádor drene nadobličiek, ktorý spôsobuje zvýšenie krvného tlaku), § ak máte poruchu látkovej výmeny (zvýšená funkcia štítnej žľazy, cukrovka).\n\nV týchto prípadoch sa liek môže používať iba po starostlivom vyhodnotení prínosu a rizika lekárom.\n\nJe potrebné vyhýbať sa dlhodobému používaniu, pretože môže dôjsť k prekrveniu sliznice nosa alebo zníženiu priechodnosti nosa. Liečba nemá byť dlhšia ako 7 dní.\n\nIné lieky a Olynth 0,1 %\n\nAk teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.\n\nVzhľadom na nízky stupeň vstrebávania xylometazolínu je vzájomné pôsobenie s inými liečivami nepravdepodobné.\n\nOlynth 0,05% a jedlo a nápoje\n\nLiek Olynth 0,1 % je možné používať nezávisle od stravovacích návykov.\n\nTehotenstvo a dojčenie\n\nAk ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.\n\nVedenie vozidiel a obsluha strojov\n\nOvplyvnenie vedenia vozidiel a obsluhy strojov nie je známe.\n\nOlynth 0,1 % obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorý má dráždivý účinok a môže vyvolať kožné reakcie. 3. Ako používať Olynth 0,1 %\n\nVždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.\n\nPokiaľ lekár neurčí inak, dospelým a deťom od 6 rokov sa liek podáva podľa potreby, najviac však 3x denne 1 dávka do každej nosovej dierky. Dávkovanie závisí od citlivosti pacienta a od účinku lieku. Bez odporúčania lekára nepoužívajte Olynth 0,1 % dlhšie ako 7 dní. Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.\n\nOpätovné používanie lieku je možné iba po niekoľkodňovej prestávke.\n\nNávod na použitie\n\nOdstráňte ochranný kryt. Pred prvým použitím niekoľkokrát zatlačte pumpičku, až dosiahnete vystrekovanie súvislej dávky aerosólu. Potom je liekovka s dávkovačom obsahujúca nosovú roztokovú aerodisperziu pripravená na okamžité použitie za všetkých okolností. Pri podávaní si vstreknite iba jednu dávku. Pri vstrekovaní dávky dýchajte ľahko príslušnou nosovou dierkou. Dávkovaciu liekovku držte, pokiaľ možno, zvisle. Nevstrekujte si dávku lieku držaním liekovky vo vodorovnej polohe alebo dnom hore. Po použití nasaďte opäť na pumpičku ochranný kryt.\n\nAk použijete viac lieku Olynth 0,1 %, ako máte\n\nPri predávkovaní alebo neúmyselnom požití lieku ústami môže dôjsť k týmto príznakom: rozšírenie zreníc (mydriáza), nutkanie na vracanie, vracanie, modravé zafarbenie pier (cyanóza), obehové poruchy (zrýchlenie tepu, poruchy rytmu srdca, obehové zlyhanie, zastavenie srdca, zvýšenie krvného tlaku) a depresia. Môže dôjsť aj k spomaleniu srdcového tepu, poklesu krvného tlaku až podobnému šoku.\n\nPri týchto ťažkostiach je potrebné ihneď vyhľadať lekára! Ako prvá pomoc sa môže podať živočíšne uhlie.\n\nAk zabudnete použiť Olynth 0,1 %\n\nNeužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.\n\nAk máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 4. Možné vedľajšie účinky\n\nTak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.\n\nU citlivých pacientov môže Olynth 0,1 % spôsobiť prechodné a mierne príznaky dráždenia sliznice, ktoré sa prejavia ako pálenie v nose, alebo pocit suchej sliznice. Veľmi zriedkavo môže vzniknúť opuch sliznice nosa po odznení účinku lieku.\n\nDlhodobé alebo časté používanie vyšších dávok lieku Olynth 0,1 % môže viesť k pocitom pálenia v nose alebo suchosti nosovej sliznice, ale aj k prekrveniu sliznice (opuchu), ktorá sa zhoršuje nadmerným používaním lieku. K tomuto účinku môže dôjsť aj po 5 dňoch od ukončenia liečby – dlhodobé podávanie lieku môže spôsobiť trvalé poškodenie sliznice, pocit sucha a svrbenie v nose s tvorbou chrást a drobným krvácaním po ich odlúpnutí.\n\nHlásenie vedľajších účinkov\n\nAk sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 5. Ako uchovávať Olynth 0,1 %\n\nUchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC.\n\nTento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.\n\nNepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.\n\nZ hygienických dôvodov sa liek nemá používať po 24 týždňoch od prvého otvorenia balenia.\n\nNelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie\n\nČo Olynth 0,1 % obsahuje\n\n Liečivom je xylometazolini hydrochloridum (xylometazolíniumchlorid) 1 mg (0,1 %) v 1 ml roztoku.\n Pomocnými látkami sú: roztok benzalkóniumchloridu, edetan disodný, chlorid sodný, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogénfosforečnanu disodného, roztok sorbitolu 70 %, čistená voda.\n\nAko vyzerá Olynth 0,1 % a obsah balenia\n\nLiek sa vyrába v liekovej forme nosovej roztokovej aerodisperzie a je balený v sklenenej fľaštičke s mechanickým dávkovačom.\n\nVeľkosť balenia: 10 ml\n\nDržiteľ rozhodnutia o registrácii\n\nMcNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson, Ltd.\n\nFoundation Park, Roxborough Way,\n\nMaidenhead, Berkshire SL6 3UG\n\nVeľká Británia\n\nVýrobca\n\nFAMAR ORLÉANS 5, Avenue de Concyr 45071 Orléans Cedex 2\n\nFrancúzsko\n\nMiestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR:\n\nJohnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel. +421 232 408 400\n\nTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.

Dodatočné parametre

Kategória: Zdravie
Exspirácia produktu: 2026-12-31
Šarža: Y4139R
B - kód: B00218710
ŠÚKL kód: C76962
ID karty: 3130

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: