Robitussin Junior sir.1 x 100 ml

Kód: 861159
Neohodnotené
€9,90 €9 bez DPH
Skladom (3 ks)

Detailné informácie

Rýchla doprava
Rýchla doprava
Doručenie už od 48 hodín.
S nami ušetríte
S nami ušetríte
Ceny ktoré prebijú konkurenciu.
Zľavy každý týždeň
Zľavy každý týždeň
Neustále pridávame nové zľavy. Aktuálne Vám ponúkame niekoľko % zľavy na celý sortiment

Podrobný popis

Robitussin Junior je sirup na tlmenie súchého dráždivého kašľu. Obsahuje účinnú látku dextrometorfán. Vhodný pre deti od 2 rokov. Neobsahuje cukor a má príjemnú višňovú chuť.\n\n \n\nPísomná informácia pre používateľa\nRobitussin Junior\n3,75 mg/5 ml, sirup\ndextrometorfániumhydrobromid\n\nPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás a vaše dieťa dôležité informácie.\nVždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.\n- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.\n- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.\n- Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.\n- Ak sa do 3 dní vaše dieťa nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.\nV tejto písomnej informácii sa dozviete:\n1. Čo je Robitussin Junior a na čo sa používa\n2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Robitussin Junior\n3. Ako používať Robitussin Junior\n4. Možné vedľajšie účinky\n5 Ako uchovávať Robitussin Junior\n6. Obsah balenia a ďalšie informácie\n\n‌1. Čo je Robitussin Junior a na čo sa používa\n\nRobitussin Junior obsahuje liečivo dextrometorfániumhydrobromid.\nJe to liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, dráždivý kašeľ. Tento liek je určený na použitie u detí od 2 do 12 rokov.\nOdporúča sa na použitie iba u detí.\nAk sa do 3 dní vaše dieťa nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.\n\n‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Robitussin Junior\n\nNepoužívajte Robitussin Junior\n- ak je vaše dieťa alergické na dextrometorfániumhydrobromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.),\n- ak vaše dieťa užíva na lekársky predpis inhibítory monoaminoxidázy (IMAO) , selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 14 dní po ukončení liečby týmito liekmi. Ak si nie ste istý, či lieky vášho dieťaťa na lekársky predpis obsahujú niektoré z týchto liečiv, spýtajte sa na to lekára alebo lekárnika predtým, ako vaše dieťa začne užívať tento liek,\n- ak vaše dieťa má kašeľ s nadmernou tvorbou hlienu,\n- nepoužívajte u detí do 2 rokov.\nUpozornenia a opatrenia\nPredtým, ako začnete používať Robitussin Junior, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:\n- ak vaše dieťa má chronický kašeľ, ktorý sa vyskytuje pri fajčení alebo chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo rozdutie pľúc (emfyzém),\n- ak vaše dieťa má dýchaciu nedostatočnosť alebo trpí ochorením pečene.\nUkončite používanie tohto lieku a poraďte sa s lekárom, ak kašeľ pretrváva viac ako 3 dni, vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy. Toto môžu byť znaky závažného stavu.\nIné lieky a Robitussin Junior\nAk vaše dieťa teraz užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.\nNepodávajte dieťaťu tento liek, ak vaše dieťa práve užíva na lekársky predpis inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 14 dní po ukončení liečby týmito liekmi. Ak si nie ste istý, či lieky vášho dieťaťa na lekársky predpis obsahujú niektoré z týchto liečiv, spýtajte sa na to lekára predtým, ako začnete používať tento liek.\nPri súbežnom podávaní sedatív (lieky na upokojenie) je možné zvýšenie ich účinku.\nRobitussin Junior sa nesmie užívať súbežne s liekmi na vykašliavanie (expektoranciá).\nRobitussin Junior a jedlo, nápoje a alkohol\nTento liek sa odporúča na použitie iba u detí.\nPočas liečby Robitussinom Junior sa treba vyvarovať alkoholickým nápojom alebo liekom obsahujúcim alkohol.\nTehotenstvo, dojčenie a plodnosť\nTento liek sa odporúča na použitie iba u detí.\nAk ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. V takomto prípade musí lekár starostlivo posúdiť možný prínos liečby oproti možným rizikám.\nMusí sa vziať do úvahy, že tento liek obsahuje 2,5 % (V/V) alkoholu.\nVedenie vozidiel a obsluha strojov\nTento liek sa odporúča na použitie iba u detí.\nRobitussin Junior môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje vzhľadom na výskyt ospalosti a závratu.\nĽudia, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje alkohol.\nRobitussin Junior obsahuje\n- sorbitol a maltitol: ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitímtohto lieku,\n- 2,5% (V/V) etanolu (alkohol), t.j. až 206 mg na 10 ml dávku, čo zodpovedá 5,15 ml piva alebo 2,15 ml vína na 10 ml dávku. Tento liek je škodlivý pre ľudí trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou,\n- amarant, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.\nInformácia pre diabetikov: nie je pravdepodobné, že by sladidlá obsiahnuté v lieku ovplyvnili cukrovku vášho dieťaťa.\nTento liek neobsahuje cukor.\n\n‌3. Ako používať Robitussin Junior\n\nVždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.\nOdporúčaná dávka je:\nPoužitie u detí od 6 do 12 rokov: 10 ml každé 4 hodiny.\nPoužitie u detíod 2 do 6 rokov: 5 ml každé 4 hodiny, pred použitím sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.\nRobitussin Junior sa nemá podávať deťom do 2 rokov (pozri časť "Nepoužívajte Robitussin Junior").\nNa odmeranie dávky použite priložený odmerný pohár\nNeprekračujte odporúčané dávkovanie.\nTento liek sa užíva cez ústa (perorálne). Po odmeraní jednotlivej dávky dieťa sirup vypije.\nAk kašeľ u vášho dieťaťa pretrváva dlhšie ako 3 dni, vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkami alebo pretrvávajúcoou bolesťou hlavy, ukončite používanie Robitussinu Junior a poraďte sa s lekárom. Môžu to byť znaky závažného stavu.\nAk použijete viac Robitussinu Junior, ako máte\nV prípade náhodného predávkovania prerušte užívanie a okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.\nPredávkovanie dextrometorfánom môže vyvolať psychické poruchy ako sú nepokoj, zmätenosť, psychotická porucha (strata kontaktu s realitou), poruchy nervového systému ako sú poruchy vedomia, závraty, porucha reči, zášklby svalov, kmitavý pohyb očných gúľ, ospalosť a triaška, dýchacie ťažkosti ako je dýchavičnosť a poruchy tráviaceho systému ako je nevoľnosť a vracanie.\nAk zabudnete použiť Robitussin Junior\nNepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.\nAk máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.\n\n‌4. Možné vedľajšie účinky\n\nTak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.\nPri užívaní Robitussinu Junior sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:\nprecitlivenosť, ospalosť, závrat, nevoľnosť alebo vracanie. Častosť týchto vedľajších účinkov je zriedkavá (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí).\nHlásenie vedľajších účinkov\nAk sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.\n\n‌5. Ako uchovávať Robitussin Junior\n\nTento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.\nNepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.\nNepoužívajte tento liek dlhšie ako 6 mesiacov po prvom otvorení fľaše.\nUchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.\nNepoužívajte tento liek, ak je poškodený krúžok originality.\nNelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.\n\n‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie\n\nČo Robitussin Junior obsahuje\n- Liečivo je dextrometorfániumhydrobromid.\n5 ml sirupu obsahuje 3,75 mg dextrometorfániumhydrobromidu.\n- Ďalšie zložky sú glycerol, sodná soľ karmelózy, benzoan sodný, dinátriumedetát, roztok maltitolu (E965) , etanol (96% V/V), bezvodá kyselina citrónová, amarant (E123), karamel, levomentol, višňová aróma, kryštalizujúci sorbitol (70%) (E420), nátriumcyklamát, draselná soľ acesulfamu, čistená voda.\nAko vyzerá Robitussin Junior a obsah balenia\nRobitussin Junior je číra, červená tekutina s typickou vôňou a višňovou arómou. Robitussin Junior je dostupný v 50 ml alebo 100 ml fľašiach z hnedého skla s bielym uzáverom bezpečným pred deťmi (PP/PE) s tesniacou vložkou (PE) a krúžkom originality a odmerným pohárom (10 ml).\nNa trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.\nDržiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca\nDržiteľ rozhodnutia o registrácii:\nPfizer Corporation Austria GmbH\nFloridsdorfer Hauptstrasse 1\n1210 Viedeň\nRakúsko\nAk potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:\nTel.: +421 2 3355 5500\nVýrobca:\nDoppel Farmaceutici S.r.l.\nVia Martiri delle Foibe 1\n29016 Cortemaggiore (Piacenza)\nTaliansko\nTáto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2016.

Dodatočné parametre

Kategória: Zdravie
Exspirácia produktu: 2027-01-31
Šarža: 23001B4
B - kód: B00219376
ŠÚKL kód: C14806
ID karty: 2794

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: