Persen Forte cps.dur.40 4 x 10 x 87,5 mg/17,5 mg/17,5 mg

Kód: 861216
Neohodnotené
€13,23 €12,03 bez DPH
Skladom (3 ks)

Detailné informácie

Rýchla doprava
Rýchla doprava
Doručenie už od 48 hodín.
S nami ušetríte
S nami ušetríte
Ceny ktoré prebijú konkurenciu.
Zľavy každý týždeň
Zľavy každý týždeň
Neustále pridávame nové zľavy. Aktuálne Vám ponúkame niekoľko % zľavy na celý sortiment

Podrobný popis

\n\nPERSEN forte 87,5 mg/17,5 mg/17,5 mg tvrdé kapsuly suchý vodno-alkoholový extrakt z koreňa valeriány lekárskej suchý extrakt z listu medovky lekárskej suchý extrakt z listu mäty piepornej\n\nPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.\n\nVždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.\n\n Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.\n Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.\n Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka ak akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.\n Ak sa do 14 dní nebudete cítiť lepšie alebo ak sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.\n\nV tejto písomnej informácii sa dozviete: 1. Čo je PERSEN forte a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PERSEN forte 3. Ako užívať PERSEN forte 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať PERSEN forte 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je PERSEN forte a na čo sa používa\n\nPERSEN forte je rastlinný liek, ktorý má mierne upokojujúci účinok.\n\nKoreň valeriány má upokojujúci účinok. Zmierňuje príznaky nervového napätia. Pri nespavosti pomáha zaspať.\n\nList medovky prispieva k upokojujúcemu účinku lieku.\n\nList mäty sa tradične používa spolu s koreňom valeriány v rastlinných prípravkoch, ktoré majú upokojujúce účinky.\n\nPERSEN forte je vhodný ako úvodná liečba miernych porúch, kde použitie silných liekov na upokojenie nie je opodstatnené.\n\nPERSEN forte sa odporúča na zmiernenie ľahkých prechodných foriem nervového napätia (ako denné sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti) a/alebo dočasných ťažkostiach so zaspávaním.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PERSEN forte\n\nNeužívajte PERSEN forte - ak ste alergický na koreň valeriány lekárskej, list medovky lekárskej, list mäty priepornej, mentol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).\n\nUpozornenia a opatrenia\n\nPredtým, ako začnete užívať PERSEN forte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.\n\nPERSEN forte je určený len na použitie u dospelých a detí starších ako 12 rokov.\n\nAk máte žlčové kamene a iné poruchy žlčových ciest máte byť opatrní pri užívaní prípravkov z listu mäty piepornej.\n\nAk máte gastroezofagálny reflux (pálenie záhy) máte sa vyhnúť prípravkom z listu mäty piepornej, pretože pálenie záhy sa môže zvýšiť/zhoršiť.\n\nDeti\n\nPretože nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti, užívanie PERSENu forte sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov.\n\nIné lieky a PERSEN forte\n\nAk teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.\n\nNeuskutočnili sa žiadne štúdie vzájomného pôsobenia PERSENu forte s inými liekmi.\n\nPERSEN forte sa môže užívať v kombinácii so syntetickými sedatívami, len ak je to opodstatnené a pod lekárskym dohľadom.\n\nSúčasťou lieku PERSEN forte je koreň valeriány lekárskej, ktorý môže spôsobiť interakcie s inými liekmi. Sú však k dispozícii iba obmedzené údaje.\n\nPERSEN forte a jedlo\n\nPERSEN forte sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.\n\nTehotenstvo a dojčenie\n\nAk ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.\n\nBezpečnosť počas tehotenstva a dojčenia sa nestanovila. Ako preventívne opatrenie sa preto užívanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.\n\nVedenie vozidiel a obsluha strojov\n\nPERSEN forte môže znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak vám PERSEN forte ovplyvní tieto schopnosti, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.\n\nPERSEN forte obsahuje laktózu\n\nAk vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.   ‌3. Ako užívať PERSEN forte\n\nVždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.\n\nDospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:\n\nPri psychickej záťaži, nepokoji alebo podráždenosti sa odporúča užívať 2 kapsuly PERSENu forte 2-krát denne.\n\nPri nespavosti sa odporúča užiť 2 kapsuly jednu hodinu pred spaním.\n\nKapsuly sa majú zapiť vodou, užívajú sa nezávisle od jedla.\n\nPERSEN forte má pozvoľný nástup účinku. Na dosiahnutie optimálneho liečebného účinku sa odporúča pokračovať v užívaní minimálne 2 týždne.\n\nTrvanie liečby nie je obmedzené. Pri dlhodobej liečbe odporúčanými dávkami PERSENu forte sa nevyskytla lieková závislosť alebo abstinenčné príznaky.\n\nAk sa symptómy ochorenia zhoršia alebo sa nezlepšia do 14 dní, je potrebné, aby ste to konzultovali so svojím lekárom.\n\nPERSEN forte je určený len na použitie u dospelých a detí starších ako 12 rokov.\n\nAk užijete viac PERSENu forte, ako máte\n\nJednorazová dávka približne 20 g koreňa valeriány, čo zodpovedá 42 kapsulám PERSENu forte, môže vyvolať mierne príznaky ako je únava, žalúdočné kŕče, tlak na hrudi, motanie hlavy, trasenie rúk a rozšírenie zreničiek. Tieto príznaky vymiznú v priebehu 24 hodín. Ak ste užili viac kapsúl PERSENu forte ako ste mali a príznaky pretrvávajú už dlhšie ako 24 hodín, okamžite kontaktujte svojho lekára.\n\nNeboli hlásené žiadne prípady predávkovania listom medovky a listom mäty.\n\nAk zabudnete užiť PERSEN forte\n\nAk ste si zabudli vziať kapsulu, zoberte si ju hneď ako si na to spomeniete. Ak je však už čas na užitie dávky, zabudnutú dávku vynechajte a vráťte sa k pôvodnému dávkovaniu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.\n\nAk máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. Možné vedľajšie účinky\n\nTak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.\n\nNeznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):\n\n pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie)\n kŕče v bruchu\n\nTieto príznaky sa môžu objaviť po užití prípravkov s obsahom koreňa valeriány.\n\nGastroezofagálny reflux (pálenie záhy) po užití mäty piepornej sa môže zhoršiť.\n\nHlásenie vedľajších účinkov\n\nAk sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať PERSEN forte\n\nTento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.\n\nUchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, na ochranu pred vlhkosťou.\n\nNeužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.\n\nNelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie\n\nČo PERSEN forte obsahuje - Liečivá sú suché extrakty z koreňa valeriány lekárskej, listu medovky lekárskej a listu mäty piepornej.\n\nKaždá kapsula obsahuje:\n\n 87,5 mg suchého vodno-alkoholového extraktu z koreňa valeriány lekárskej (4-7:1), rozpúšťadlo: 70 % etanol v/v\n 17,5 mg suchého extraktu z listu medovky lekárskej (3-6:1), rozpúšťadlo: 50 % etanol v/v\n 17,5 mg suchého extraktu z listu mäty piepornej (3-6:1), rozpúšťadlo: 40 % etanol v/v.\n Ďalšie zložky sú:\n\n\n vrchnák: ľahký oxid horečnatý typu B, magnéziumstearát, monohydrát laktózy, mastenec, koloidný oxid kremičitý bezvodý\n telo: želatína, červený oxid železitý E172, oxid titaničitý E171, žltý oxid železitý E172.\n\nAko vyzerá PERSEN forte a obsah balenia\n\nPERSEN forte sú tvrdé kapsuly zložené z tehlovočerveného vrchnáku a tela obsahujúce hnedý prášok. Papierová škatuľka obsahuje 2 alebo 4 PVC/PCTFE - Al blistre (Aclar blister) po 10 kapsuliach.\n\nV jednom balení je 20 (2 x 10) tvrdých kapsúl alebo 40 (4 x 10) tvrdých kapsúl.\n\nDržiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca\n\nDržiteľ rozhodnutia o registracii:\n\nSandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko\n\nVýrobca:\n\nLEK Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ľubľana, Slovinsko\n\nTáto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2016.\n\n\nDokumenty

Dodatočné parametre

Kategória: Zdravie
Exspirácia produktu: 2025-09-30
Šarža: 0391123
B - kód: B00219368
ŠÚKL kód: C7819B
ID karty: 112506

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: