Orofar pas.ord.24

Kód: 861227
Neohodnotené
€8,01 €7,28 bez DPH
Skladom (2 ks)

Detailné informácie

Rýchla doprava
Rýchla doprava
Doručenie už od 48 hodín.
S nami ušetríte
S nami ušetríte
Ceny ktoré prebijú konkurenciu.
Zľavy každý týždeň
Zľavy každý týždeň
Neustále pridávame nové zľavy. Aktuálne Vám ponúkame niekoľko % zľavy na celý sortiment

Podrobný popis

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. § Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik alebo zdravotná sestra. § Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. § Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. § Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4. § Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.\n\nV tejto písomnej informácii sa dozviete: 1. Čo je Orofar a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Orofar 3. Ako používať Orofar 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Orofar 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je Orofar a na čo sa používa\n\nOrofar obsahuje 2 účinné látky:\n\n § benzoxóniumchlorid: antiseptikum alebo látku proti infekcii;\n § lidokaíniumchlorid: lokálne anestetikum alebo látku na znecitlivenie (lokálne pôsobiace liečivo proti bolesti).\n\nOrofar pôsobí proti baktériám, vírusom a hubám, ktoré spôsobujú infekcie ústnej dutiny a hrdla. Orofar prináša úľavu pri bolesti v ústnej dutine a pri bolesti hrdla.\n\nOrofar sa používa na zmiernenie príznakov spojených s infekciami úst a hrdla: bolesť hrdla spôsobená prechladnutím, faryngitída alebo laryngitída (zápal hltana alebo hrtana), stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny), pri malých vriedkoch v ústach (afty) alebo pri zápale ďasien.\n\nOrofar sa môže používať ako pomocná liečba pri angíne.\n\nOrofar je určený dospelým, dospievajúcim a deťom vo veku od 4 do 18 rokov.   ‌2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Orofar\n\nNepoužívajte Orofar, ak ste alergický na: § benzoxóniumchlorid alebo na iné kvartérne amóniové zlúčeniny; § ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2); § lidokaíniumchlorid alebo iné amidové lokálne anestetiká.\n\nUpozornenia a opatrenia\n\nObráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Orofar: § ak sú bolesti hrdla sprevádzané horúčkou alebo ak máte závažne ťažkosti s prehĺtaním; § ak sa príznaky nezlepšujú alebo ak pretrvávajú viac ako 5 dní.\n\nPacienti s ranami alebo léziami (poškodenie celistvosti dutiny ústnej) v ústach a na sliznici hltana majú používať Orofar s opatrnosťou.\n\nOrofar orálna aerodisperzia: Buďte opatrný, aby sprej nestriekal do očí a neinhalujte (zadržte dych, zatiaľ čo striekate).\n\nDeti\n\nOrofar sa neodporúča používať deťom mladším ako 4 roky.\n\nIné lieky a Orofar\n\nAk používate alebo ste v poslednom čase používali resp. budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.\n\nOrofar a jedlo a nápoje a alkohol\n\nOrofar sa nemá používať bezprostredne pri alebo pred jedením alebo pitím: Lokálne znecitlivujúce pôsobenie lidokaínu môže spôsobiť dočasné ťažkosti s prehĺtaním v ústach a hrdle. Vyhnite sa jedeniu alebo pitiu tak dlho, ako necitlivosť trvá.\n\nTehotenstvo, dojčenie a plodnosť\n\nAk ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.\n\nVedenie vozidiel a obsluha strojov\n\nOrofar nemá žiaden alebo má zanedbateľný vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.\n\nOrofar obsahuje\n\n § Orofar, tvrdé pastilky: Obsahujú sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.\n § Orofar, orálna aerodisperzia: Obsahuje etanol (alkohol). Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v jednej dávke (jeden vstrek obsahuje 140 mikrolitrov ± 25 %, obsahujúce 13 132 mg ± 25 % etanolu a maximálna jednotlivá dávka sú 4 vstreky).\n\n‌3. Ako používať Orofar\n\nVždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.\n\nOdporúčaná dávka je\n\nOrofar, tvrdé pastilky\n\nDeti vo veku 4 až 11 rokov\n\nKaždé 2 - 3 hodiny nechajte pomaly v ústach rozplynúť 1 pastilku. Neprekročte dávku 6 pastiliek v priebehu 24 hodín.\n\nDospelí a deti nad 12 rokov\n\nKaždé 2 - 3 hodiny nechajte pomaly v ústach rozplynúť 1 pastilku. Ak je to nutné, v prípade silnej bolesti hrdla je možné zvýšiť dávkovanie na 1 pastilku každú 1 - 2 hodiny. Neprekročte dávku 10 pastiliek v priebehu 24 hodín.\n\nLiečba áft: Pastilku nechajte pomaly rozplynúť v kontakte s aftou.\n\nPastilky sa nemajú žuť ani prehĺtať.\n\nNeprekračujte odporúčanú dávku.\n\nOrofar, orálna aerodisperzia\n\nDeti vo veku 4 až 11 rokov\n\nNastriekajte 2 až 3 vstreky do ústnej dutiny a do hltanu (do zadnej časti ústnej dutiny) na postihnuté miesto. Ak je potrebné opakujte 3 až 6-krát denne. Interval medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 2 až 3 hodiny. Použitie je možné len pod dohľadom dospelej osoby. Nepoužívajte u detí, ktoré nie sú schopné pri striekaní zadržať dych.\n\nDospelí a deti nad 12 rokov\n\nNastriekajte 2 až 4 vstreky do ústnej dutiny a do hltanu (do zadnej časti ústnej dutiny) na postihnuté miesto. Ak je to nutné opakujte 3 až 6-krát denne. Interval medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 2 - 3 hodiny.\n\nNeprekračujte odporúčanú dávku.\n\nNávod na použitie § Vytiahnite ochranný klobúčik. § Použite mechanizmus na stlačenie upevnený na vrchu pumpičky. § Pred prvým použitím niekoľkokrát zatlačte piest, mimo dosah vašej tváre, dokiaľ nie je rozprašovanie roztoku rovnomerné. § Držte fľaštičku vo zvislej polohe a vstreknite do úst alebo do zadnej časti hltanu. Zadržte dych, zatiaľ čo vstrekujete. § Po použití vyčistite a vysušte rozprašovač a uložte ho do škatuľky lieku, čím je pripravený na ďalšie použitie. § Ak chcete zabrániť možnému šíreniu infekcie, rozprašovač má používať iba jedna osoba. § Nepoužívajte liek, ak je mechanizmus poškodený.\n\nPoužitie u detí do 4 rokov\n\nNepodávajte deťom mladším ako 4 roky.\n\nAk použijete viac Orofaru, ako máte\n\nV prípade náhodného požitia veľkého množstva lieku okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.\n\nAk zabudnete použiť Orofar\n\nNeužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.\n\nAk máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. Možné vedľajšie účinky\n\nTak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.\n\nPrestaňte používať Orofar a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak vy alebo vaše dieťa má niektorý z nasledujúcich prejavov, ktoré môžu byť príznakmi alergickej reakcie: § ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním; § opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla; § silné svrbenie kože, s červenou vyrážkou alebo navretými hrčkami na koži.\n\nTieto vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu sa prejaviť u 1 z 10 000 osôb).\n\nNiektoré vedľajšie účinky sú časté (môžu sa prejaviť 1 z 10 osôb): § podráždenie alebo pocit tŕpnutia v ústach alebo v hrdle.\n\nHlásenie vedľajších účinkov\n\nAk sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať Orofar\n\nTento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.\n\nUchovávajte pri teplote do 25 °C.\n\nUchovávajte v pôvodnom obale.\n\nNepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.\n\nNelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.\n\nOrofar, orálna aerodisperzia\n\nZlikvidujte prázdnu fľašku a odmerku / dávkovač opatrne, do recyklačnej nádoby.\n\nVráťte do lekárne nepoužité či exspirované lieky spoločne s odmerkou / dávkovačom kvôli bezpečnej likvidácii.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie\n\nČo Orofar obsahuje\n\nOrofar, tvrdé pastilky § Liečivá sú benzoxóniumchlorid 1 mg a lidokaíniumchlorid 1 mg. § Ďalšie zložky sú sorbitol, mikrokryštalická celulóza, makrogol, kukuričný škrob, sodná soľ sacharínu, chlorid sodný, pomarančová príchuť, magnéziumstearát, kyselina citrónová.\n\nOrofar, orálna aerodisperzia § Liečivá sú benzoxóniumchlorid 2 mg/ml a lidokaíniumchlorid 1,5 mg/ml. § Ďalšie zložky sú etanol, silica mäty piepornej, levomentol, glycerol, kyselina chlorovodíková, čistená voda.\n\nAko vyzerá Orofar a obsah balenia\n\nOrofar, tvrdé pastilky\n\nBiele až žltkasté okrúhle obojstranne vypuklé pastilky, na jednej strane s logom firmy, na druhej strane s označením OR.\n\nObsah balenia: 8, 16 alebo 24 pastiliek.\n\nOrofar, orálna aerodisperzia\n\nRoztok vo fľaštičke osadený dávkovacou tryskou s ochranným krytom. Tryska je k dispozícii v škatuľke.\n\nObsah balenia: 30 ml.\n\nDržiteľ rozhodnutia o registrácii\n\nGlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.\n\nHvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika email: cz.info@gsk.com\n\nVýrobca\n\nOrofar, tvrdé pastilky\n\nGSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko\n\nKemwell AB, Rapsgatan 7, Uppsala, 75182, Švédsko\n\nOrofar, orálna aerodisperzia:\n\nGSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko\n\nTáto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2016.

Dodatočné parametre

Kategória: Zdravie
Exspirácia produktu: 2026-08-31
Šarža: OFA23098
B - kód: B00216206
ŠÚKL kód: C28160
ID karty: 3149

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: